Be a Buddy Not a Bully


Teacher: Dušica Kandić Najić

School: Milica Miločević Primary School, Jagnjilo, Mladenovac

Students (group 4): Jovana Vićentijević, with Milica Milovanović, David Rakić, and Boris Pavković, Grade 8

Title: Be a Buddy Not a Bully